Stavíme v lokalitách Brno, Olomouc, Jihlava a Břeclav

Informace o společnosti

Úvodní stránkaInformace o společnosti

Firma KALAHA a.s. je moderní a dynamická stavební společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti pozemního stavitelství a v oblasti revitalizací objektů s důrazem na zajištění energetických úspor.

Firma KALAHA a.s. působí na trhu již více než 20 let. Díky bohatým zkušenostem realizujeme stavby středního a většího rozsahu převážně v pozici generálního dodavatele.

Za dobu našeho působení jsme realizovali více než 800 stavebních projektů, téměř na celém území České republiky. Všechny projekty řešíme individuálním a profesionálním přístupem s důrazem na oboustranně kvalitní vztah s investorem.

Firma KALAHA a.s. má zaveden a udržován Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, Systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001. Firma KALAHA a.s. je držitelem Osvědčení realizátora ETICS vydaného TZUS Praha, s.p., a dále mnoho dalších profesních osvědčení dodavatelů stavebních systémů.

Na činnosti firmy se podílí tým kvalifikovaných stavbyvedoucích a mistrů s podporou kvalitního oddělení přípravy staveb a administrativy. Stavby realizujeme prostřednictvím vlastních pracovníků.

Naše firma je zařazena do projektu “Zavedení age managementu ve společnosti KALAHA a.s. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců”, registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009610. Poskytovatel dotace: MPSV ČR.