Stavíme v lokalitách Brno, Olomouc, Jihlava a Břeclav

Dopravní podnik města Brna

DPMB, Hlinky 64/151 , Brno - Pisárky

Kontaktujte nás
Popis projektu / 2021
Stavba

Zateplení a stavební úpravy administrativní budovy v areálu vozovny Pisárky

Cena za dílo
17.226.422,- Kč bez DPH
Termín provádění prací
5/2021 - 11/2021
Provedené práce

Bourání objektu skladu, kompletní demontáž konstrukce valbové střechy, výměna oken, zateplení fasády, obklad fasády cihelnými pásky Klinker, na části fasády byla provedena provětrávaná fasáda s obkladem z plechových šablon. Nové zastřešení ploché střechy s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a TR plechu, hydroizolace a extenzivní skladba zelené střechy

Místo provádění prací

Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, Brno – Pisárky

Objednatel

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno

Kontaktujte nás
Galerie
< Předchozí projekt Následující projekt >