Upravit stránku

Máte ve svém domě nevytápěné půdní prostory? Zateplení stropu je jednou z cest, jak snížit náklady za energie, i jak snížit hluk v domě. Zateplení stropu vám doporučujeme v rámci celkové revitalizace bytového domu. Komplexní řešení pro vás navrhneme tak, abychom splnili podmínky programu Nová Zelená úsporám. Díky tomu můžete získat zpět významnou část nákladů za celkové zateplení domu.

Provádíme zateplení stropu polystyrenem, minerální vatou i dalšími účinnými izolanty

Zateplení stropu provádíme nejčastěji polystyrenem. Hlavním důvodem je nízká cena. Druhou častou variantou je použití minerální vaty v deskách nebo lamelách s kolmým či podélným vláknem. Polystyren a minerální vata mají ovšem stejný součinitel tepelného prostupu. Použitou technologii proto volíme podle konkrétních podmínek a přihlížíme například i k požárnímu hledisku. V každém případě získáte nejen vynikající zateplení stropů, ale i výborný zvukový izolant.

Kromě polystyrenu vám nabízíme zateplení stropu foukanou izolací nebo i novými speciálními materiály, především na bázi polystyrenu. Ty mají lepší součinitel tepelné prostupnosti, a proto se dají použít v menší tloušťce. Tyto materiály jsou ale cenově náročnější, a tak se používají často jen v případě, má-li to svůj zásadní důvod. Například v lodžiích nebo na balkonech, kde nechceme zateplením zmenšit danou plochu.

Odpovídáme na nejčastější otázky

 1. Má význam zateplovat strop, pokud nemáme zateplený plášť budovy?
  Doporučujeme vždy komplexní řešení zateplení, tzn. zateplení celé obálky budovy. I dílčí zateplení má však významný přínos pro úsporu nákladů na vytápění. V takovém případě by se měla zateplit ta konstrukce, která sousedí s nevytápěným prostorem.
 2. Je lepší zateplit strop nebo střechu?
  Záleží vždy na tom, zda podkrovní místnosti využíváte. Pokud ano, pak doporučujeme spíše kvalitní zateplení střechy. Pokud ne, pak má zateplení stropu smysl. Zateplení stropů realizujeme nejen v podkrovních místnostech. Vyplatí se také v mezonetech, bytech s vysokými stropy nebo ve sklepech bytových domů.
  Nabízíme také zateplení stropů mezi vytápěným a nevytápěným podlažím. Tímto opatřením zajistíme nejen úsporu nákladů na vytápění, ale především zvýšení tepelné pohody v bytech nad nevytápěným podlažím.
 3. Kolik nákladů za energie ušetříme?
  Vždy záleží na konkrétních podmínkách. Dílčí zateplení může uspořit přibližně 10 % nákladů na vytápění za rok.

Jak probíhá zateplení stropu

Orientačně trvá zateplení 100metrového stropu přibližně 1 den. Půdní prostory je přitom nutné vyklidit, což v případě potřeby sami zajistíme. Samotné zateplení stropu poté probíhá dvěma možnými způsoby. Při zateplení zevnitř místnosti se provede nalepení a přikotvení izolantu, na který se nanáší výztužná vrstva a konečná omítka. Instalovat můžeme také sádrokartonové podhledy s vloženou tepelnou izolací. Druhý způsob zateplení je shora, položením izolantu na konstrukci stropu. Na toto zateplení můžeme položit i podlahu, která je plně funkční v celé ploše. Záleží ale na využití prostoru. Někdy stačí vybudovat jen pochůzné lávky, které slouží k servisu komínů, antén, atd.

Při práci klademe vždy maximální důraz na precizní navržení a provedení. Proto pro vás uděláme celkové zateplení stropů na základě individuálního projektu. Získáte tak záruku maximálně účinného a ekologického řešení.

Nahoru