Upravit stránku

Ve společnosti Kalaha zateplujeme rodinné a bytové domy certifikovanými, kontaktními zateplovacími systémy ETICS. A právě díky tomu máte záruku, že vnější zateplení provádíme vždy naprosto správným způsobem. Firmy, které jsou totiž zařazeny do registru realizátorů ETICS a získali Osvědčení realizátora ETICS podléhají:

  • auditu nezávislými auditory přímo na stavbách,
  • předem ohlášeným i neohlášeným kontrolním návštěvám auditorů přímo na stavbě.

A tyto kontrolní návštěvy a audity probíhají nejméně 2x ročně, kdykoliv v době platnosti našeho Osvědčení. A kdyby byl výsledek auditu či kontroly nevyhovující, Technický a zkušební ústav stavební v Praze (TZÚS Praha) by nám spolu s Cechem pro zateplování budov Osvědčení ETICS odebral. Za perfektně odvedenou práci vám tedy ručíme.

Očekávejte od nás poctivou a kvalitní práci, pod kontrolou nezávislých auditorů

Auditoři TZÚS Praha mají pod kontrolou veškeré písemné podklady, na základě kterých zateplíme váš dům. Ověřují zejména montážní pokyny pro zvolené kontaktní zateplovací systémy, různé technické specifikace a případně i interní směrnice, kterými se řídí naši pracovníci. Přímo na stavbě poté kontroloři prověří, zda zateplujeme v kvalitě a odborné úrovni, která je v souladu s platnou dokumentací stavby a dalšími předpisy – především s normou ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS). A o všem následně sepíší záznam.

Spolehněte se tedy, že revitalizace vašeho domu proběhne vždy v perfektní kvalitě, přesně dle norem a pod kontrolou odborníků.

Nahoru